قالب پرشین بلاگ


گروه آموزشی پایه سوم ناحیه 5 اصفهان
خانم شیرانی
 

باسمه تعالی

گزارش اولین مجمع منطقه ای (رهنان)

کارگاه آموزشی طرح توصیفی پایه ی سوم

احتراما به استحضار می رساند اولین مجمع منطقه ای (رهنان) در تاریخ سه شنبه 1/9/90 با حضور کلیه ی آموزگاران پایه ی سوم دبستان های دخترانه و پسرانه ی این منطقه در نماز خانه ی دبستان جمهوری اسلامی1 تشکیل گردید.

اهم موارد اجرا شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

1-   تهیه بروشور و تراکت در ارتباط با موضوع جلسه و توزیع بین همکاران شرکت کننده در جلسه

2-   دعوت از سرگروه پایه ی سوم جهت ارائه ی راهبرد های لازم به همکاران در زمینه ی طرح توصیفی

3-   تهیه و نصب شعارهایی در مورد ارائه ی هر چه بهتر این روش در محل تشکیل جلسه

 

4-  صحبت پیرامون طرح جشنواره جابر بن حیان و معطوف کردن افکار همکاران شرکت کننده در جلسه به نحوه ی برگزاری این طرح در مدارس خود توسط سرکار خانم عبداللهی

5-  صحبت پیرامون چگونگی تهیه پوشه ی کار و تهیه فهرست مشاهدات و چگونگی تدوین فهرست محتوا و..توسط سرگروه آموزشی ناحیه خانم شیرانی

6-  ارائه ی راهکارهای لازم در زمینه تنظیم و تدوین آزمون های عمل کردی ومدادی کاغذی توسط سرگروه آموزشی ناحیه خانم شیرانی

7-  ارائه ی فعالیت های پیشنهادی در زمینه ی تنظیم پوشه ی کار و قرار دادن تکالبفی از جنس کاغذ در این پوشه توسط سرگروه آموزشی ناحیه خانم شیرانی

8-  توضیح در مورد نحوه ی تنظیم و تدوین دفتر کلاسی و جداول مربوطه در این دفتر توسط سرگروه آموزشی ناحیه خانم شیرانی

9-  ارائه ی راهکارهایی در زمینه ی تدریس درس هدیه های آسمان از قبیل: دروس هدیه های آسمان باید به صورت پیمانه ای تدریس شود. یعنی با توجه به موقعیت زمان و مکان باشد،چگونگی آموزش احکام ویژه ی کودکان در پایه ی سوم در درس " آن وقت ها" و "این شب ها"، توضیح مواردی در زمینه ی تهیه ی کتاب و داستان توسط فراگیران و ارائه ی چند نمونه کتاب داستان تهیه شده توسط دانش آموزان.مانند کتاب های چارتی، کبریتی، توماری، عروسکی و ..... ، استفاده از  شعر،قصه،داستان،نمایش و ...... در آموزش هدیه های آسمان.

توسط سرگروه آموزشی ناحیه  شیرانی

10-ارائه ی تجارب همکاران در جلسه در زمینه ی اجرای طرح توصیفی در کلاس های مختلف حتی در کلاس دانش آموزان  استثنایی

11-تهیه ی فرم نظر خواهی و تکمیل آن توسط آموزگاران شرکت کننده در جلسه و جمع بندی آن جهت اطلاع گروه های آموزشی ناحیه

12-پذیرایی  از همکاران محترم

در پایان لازم به ذکر است کلیه ی همکاران شرکت کننده رضایت خود را از این جلسه اعلام نموده و خواستار تشکیل هر چه بیشتر این جلسات گردیدند.

با تشکر از کلیه ی دست اندرکاران گروه های آموزشی و همچنین جناب آقای حبیب اله شریفی سرگروه قطب 4(رهنان)

شعار های تهیه شده جهت استفاده ی مجمع و تراکت و فرم نظر خواهی به پیوست ارسال میگردد.

مدیریت دبستان دخترانه جمهوری1:

شیرانی

 

 متن تراکت تهیه شده برای مجمع

 

اداره آموزش و پرورش ناحیه5 اصفهان

گروه آموزش پایه سوم

مجری:دبستان دخترانه جمهوری اسلامی1

 (آذرماه    0 9)

                                                                                       

ارزشیابی توصیفی- محمد حسنی و حسین احمدی- انتشارات مدرسه-1385

غنی سازی تکالیف آموزشی- بهمن حوری زاد وهمکارانش- انتشارات نشر-1385

ارزشیابی در خدمت آموزش-طاهره رستگار- انتشارات منادی تربیت- 1386

استراتژی تدریس(تدریس اثربخش) مسعود دوج انتشارت سارگل- 1378

وبلاگ گروه آموزشی  سوم ناحیه:

 sevom1705blogfa. com

در این سایت میتوانید نمونه هایی از آزمون عملکردی دروس گوناگون را در  پایه سوم ملاحظه کنید.

.....................................................................................................................................

آموزشی که هیچ گونه بازخوردی در برنداشته باشد،مانند چتر نجاتی  است که بعداز زمین خوردن باز میشود.

روش پوشه کار:

دانش آموز با قرار دادن هر قسمت از کار خود در پوشه ی مربوطه،نشانه هایی از پیشرفتش رادر طول زمان فراهم و ارائه می کند.او با کنترل محتوای پوشه ،کارهای ضعیف خود را بهبود می بخشد.یعنی با اندیشیدن در باره ی نمونه ی کارهای خود ،ارزشیابی از خود را می آموزد.ویژگی مهم اظهار نظر دانش آموز در باره ی کارهای خود این است که نحوه ی تکامل کار خود را می بیندواز نحوه ی پیشرفت خود مطلع میشودو برای خود معیارهای پیشرفت را مشخص می کند.بنابر این امتیاز مهم این روش ایجاد توانایی خود سنجی است.فراگیر به جای این که در انتظار معلم بماند تا کارش را ارزشیابی  کند خود به این کار اقدام می کندو از این طریق بر علاقه و انگیزش خود نسبت به کاری که انجام می دهد می افزاید.از سوی دیگر معلم نیزکاری بیشتر از ارزشیابی محض انجام می دهد.او به فراگیر یاد می دهد تا راهبردهای خود را بهبود بخشد.

محتوای پوشه کارشامل چه مواردی است؟                   

1-آزمون ها         2-تکالیف         3-تولیدات          4-سایر موارد

ü     آزمون ها

1-آزمون های به عمل آمده(برگه های آزمون)

2-هر آزمونی که مراحل فرآیند یادگیری را شامل شود.

ü     تکالیف:

1-تکالیف درسی  کلاسی انفرادی شامل:آثار وتکالیف نوشتنی تمرینات املا وجمله نویسی خودآزمایی ومسایل و...

3-تکالیف درسی   گروهی

4-چرکنویس وکا رهای ابتدایی در طراحی تحقیق تا مواد نشان دهنده ی حاصل کا ر تحقیقی

5-هرنوع تحقیقی که مراحل فرآیند،یادگیری  را شامل شود.

ü     تولیدات:

1-آثار هنری دانش آموز

2-خلاصه داستان،فیلم و بازدید ها

3-کارهای عملی دانش آموز

4-گزارش مصاحبه دانش آموز با افراد متفاوت

5-گزارش های علمی  مثل : گزارش گردش های علمی

6-هرتولیداتی که مراحل فرآیند یادگیری  را شامل شود.

ü     سایر موارد

1-تشویق های کتبی دانش آموز                 2-  تکالیف درسی خارج ازکلاس

3-ثبت پرسش هاو اظهار نظرها و رفتار های قابل توجه فراگیر

4-چک لیست های معلم                            5- یادداشت های معلم

6-نامه های مربوط به دانش آمو ز              7نمودار پیشرفت موضوعی درس                     

8-هر نوع سند و مدرکی که مراحل فرایند یادگیری را شامل شود.

 تهیه مطالب از:کوکب شیرانی

 

شعارهای نصب شده در مجمع عمومی:

 

مقدم همکاران عزیر را به اولین جلسه قطبی گروه آموزشی رهنان گرامی می داریم .

 

اطلاعات حاصل از فهرست مشاهدات به معلم کمک می کند تا گام بعدی در تدریس را آگاهانه بردارد . ارزیابی بر اساس پوشه کارنما به معلم این آرامش خاطر را می دهد که هر زمان در قضاوت دچار شک و تردید شود میتواند بامراجعه به پوشه در مورد قضاوتی که می کند اطمینان حاصل کند .

 

بدنه اصلی آزمون عملکردی  فعالیتی است که معلم طراحی می کند تا دانش آموز در آن درگیر شود یا ممکن است دانش آموز را با مشکلی مواجه کند و از بخواهد که راه حلی ارائه کند .

 

سنجش معتبر تکالیف معنا داری است که باعث رشد و پیشرفت فراگیران میشود.

واژه ی ارزشیابی به معنای یافتن ارزش هاست، یافتن آنچه نه در زمان معین بلکه در فرآیند یاد گیری از دانش آموز می بینیم

 

عکس هایی از مجمع قطبی رهنان

 

 

[ جمعه چهاردهم بهمن 1390 ] [ 16:53 ] [ خانم شیرانی ]
درباره وبلاگ

در طول زندگيم، اين همه كتمان حقيقت و دست‌كم گرفتن (يادگيري الكترونيكي) را نديده‌ام. اما اكنون آن را مي‌بينيم. متقاعد شده‌ام كه نوادگان ما به گذشته مي‌نگرند و تعجب مي‌كنند كه چرا ما آن را درك نكرديم.

نيكولاس نگروپنت، بخش چندرسانه‌اي MIT
لینک های مفید
امکانات وب

آمار سایت
آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


جاوا اسكریپت